Thanks to everyone who made our Easter event to a fantastic competition. We are now looking forward to the Autumn event, October 6-8.

Stay tuned for more information


We have moved all information to our new common website for Gärds RF and Kristianstad International Eventing

7 & 9-10 April

Gärds Ryttarförening, Kristianstad

Fotograf: Alma Nilsson

For english scroll down 

Välkommen till Påskens fest!

Kristianstad International Eventing arrangerar nationell och internationell fälttävlan på Gärds Ryttarföreing 7 & 9-10 April och det blir en hästfest.


7 april, Nationell 1-dagars tävling 

Fredagen den 7 april arrangeras nationella klasser där alla moment som dressyr, banhoppning och terrängprov genomförs under dager. Klasserna är för ponny  med P70, P80 ocg P90 samt häst i klaserna H80 och H90

 

9-10 april, 2-dagarstävling med nationella och internationella klasser
Nationella klasser med ponny CCNP1*-S och häst H100 klass.  Dom internationella klasserna genomförs med 2* kort samt 3*kort klass och vi ser fram mot ryttare från flera lånder kommer till start.


Dressyr och banhoppning sker under söndagen och terrängmomentet under måndagen.

 

Vi hoppas på samma deltagande i år, välkommen att se alla fantastiska ekipage tävla på Gärds Ryttarförenings anläggning i Kristianstad.

Welcome to the Eastern party!

Kristianstad International Eventing arranges the national and international field competition at Gärds Ryttarföreing 7 & 9-10 April and it will be a horse party.


April 7, National 1-day competition

On Friday, April 7, national classes are arranged where all events such as dressage, showjumping and cross-country tests are carried out during the day. The classes are for ponies with P70, P80 and P90 as well as horses in classes H80 and H90

 

April 9-10, 2-day competition with national and international classes

National classes with pony CCNP1*-S and horse H100 class. The international classes are conducted with 2* short and 3* short class and we look forward to riders from several countries coming to the start.


Dressage and show jumping take place on Sunday and the cross-country event on Monday.


We hope for the same participation this year så welcome to see all the fantastic teams compete at Gärds Ryttarförening's facility in Kristianstad.


Följ oss på sociala medier

Tagga oss gärna:

#Kristianstadinternationaleventing

#gardsrf

KOMMANDE EVENEMANG

Gärds Ryttarförening fortsätter arrangera nationella och internationella tävlingar tillsammans med Kristianstad Internationell Eventing.

Datum är bara preliminära, följ oss på sociala medier för aktuell information. 

Kristianstad International Eventing

SM & Höstmeeting med nationell & Internationel Fälttävlan

Preliminärt datum 6-8 oktober 2023
Gärds Ryttarförening

EVENTS TO COME

Gärds Ryttarförening continues to organize national and international competitions with  Kristianstad Internationell Eventing.

Dates are preliminary, follow us on sociala medier for the latest updates.

Kristianstad International Eventing

Swedish championship & Autumn meeting with national and International eventing
Tentative date 6-8 October 2023

Gärds Ryttarförening